Spreekbeurt pesten

Spreekbeurt over pesten nodig? De beste spreekbeurt over pesten vind je hier bij AlleSpreekbeurten.nl! Deze spreekbeurt is bedoeld voor jongeren uit groep 5groep 6groep 7 én groep 8, eigenlijk elke leerjaar waar spreekbeurten worden gehouden dus! Dit is een heel serieus spreekbeurt onderwerp omdat pesten, helaas, veel voor komt. Doe dus jouw spreekbeurt over pesten en laat zien dat pesten helemaal niet stoer is!

spreekbeurt pesten

Algemene informatie

Pesten is gedrag waarbij de dader iemand voor een lange tijd en vaak treitert waardoor de slachtoffer daar fysiek of psychisch last van heeft. Pesten kan op verschillende manier gebeuren, zoals woordgrapjes maar ook geweld of afpersing. Pesten komt het meest voor op school en op de werkvloer, maar ook daarbuiten komt het voor. Zoals op straat, tussen buurtbewoners of op het internet. Pesten gebeurt over de hele wereld.

 

 

Plagen of pesten

Tussen plagen of pesten zit een groot verschil. Soms is het moeilijk om dit verschil te herkennen, waardoor pesten onterecht als plagen gezien kan worden, of andersom. Bij plagen zijn de twee partijen meestal gelijk, ze doen er allebei net zo hard aan mee. De een maakt een opmerking naar de ander en de ander maakt ook weer een opmerking terug. Plagen wordt soms ook leuk gevonden, er kan om gelachen worden. Dit is niet altijd het geval, plagen kan ook vervelend gevonden worden. Toch hebben dan alle partijen hier aan meegedaan en houdt het vanzelf een keer op.

Pesten houdt meestal niet vanzelf op, het gaat lang door. Bij pesten is er meestal één slachtoffer en vaak meerdere daders. Het slachtoffer voelt zich alleen en kan meestal weinig terug doen tegen de pesters.

Meest voorkomende vormen van pesten

Beste komt veel voor op school. Het komt het meest voor op grote scholen met veel leerlingen en weinig contact met de leraar. Dit zijn een paar van de bekendste vormen van pesten op school:

  • Het slachtoffer negeren.
  • Over het slachtoffer roddelen of hem voorschut zetten terwijl iedereen het ziet.
  • Het slachtoffer in de les steeds afleiden. Wanneer het slachtoffer dan iets terugzegt of de daders terugslaat, krijgt hij straf van de leraar. Dit vinden de pesters extra grappig.
  • Fysieke intimidatie, slaan.
  • Bang maken door te dreigen.
  • Afpersen: het slachtoffer moet geld of spullen aan de pesters geven of dingen voor de pesters doen.
  • Kapot maken, stelen of kwijt maken van de spullen van het slachtoffer.
  • ‘Grapjes’ met het slachtoffer uithalen, zoals een muis in de broodtrommel stoppen of een scheetkussen op de stoel leggen.
  • Altijd kritiek op het slachtoffer hebben.
  • Cyberpesten; online vervelende dingen zeggen over of tegen het slachtoffer.

Ook op de werkvloer komt pesten voor. Ook hierbij is de kans op pesten groter als het bedrijf groter is. Dit verandert de sfeer en geeft een minder samenhorig gevoel, waardoor pesten makkelijk kan ontstaan. De reden voor pesten op de werkvloer kan ook zijn dat iemand het heel goed doet of een promotie heeft gekregen. Pesten gebeurt dan door jaloezie. Pesten op de werkvloer lijkt veel op pesten op school.

Slachtoffers

Pesten kan iedereen overkomen. Vaak wordt iemand slachtoffer van pesten omdat diegene op de een of andere manier opvalt. Bijvoorbeeld omdat diegene er anders uit ziet, zich anders gedraagt of misschien nieuw in de groep komt. Pesten kan ook te maken hebben met afkomst, seksuele geaardheid of godsdienst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen passieve- en provocerende slachtoffers. Passieve slachtoffers zijn vaak angstig en onzeker en doen weinig terug tegen het pestgedrag. Provocerende slachtoffers zijn vaak ook angstig, maar worden daardoor juist heel agressief. Ze slaan of zeggen iets terug, maar vaak is dit lastig omdat de hele groep pesters tegen het slachtoffer is. Het slachtoffer wordt onzeker door het pesten, waardoor diegene zich niet durft te verweren en het pesten door blijft gaan. Daarom moeten niet alleen de pesters aangepakt worden, het slachtoffer moet geholpen worden om het zelfvertrouwen terug te krijgen.

Pestkoppen

Pestkoppen gaan meestal pesten uit onzekerheid. Soms is de dader vroeger gepest of bang om gepest te worden. Voor hen is het dan een oplossing om zelf te gaan pesten, zodat zij tenminste niet gepest worden. Vaak denken pesters ook dat ze zelf populairder worden als ze anderen pesten, maar de meeste mensen keuren het pesten juist af. Vaak zijn anderen alleen aardig voor een pestkop omdat ze bang zijn anders zelf gepest te worden. De meeste pestkoppen durven alleen te pesten als ze genoeg steun hebben van meelopers.

Pesten gebeurt door jongens en meisjes, bij elke leeftijd en elk opleidingsniveau. Wel kan de vorm van pesterijen verschillen. Mannen, kinderen en laagopgeleiden doen meer aan fysieke pesterijen zoals slaan en grapjes als het verstoppen van spullen. Vrouwen, volwassenen en hoogopgeleiden pesten meer achter de rug om en gebruiken vooral woorden.

Meelopers

Pestkoppen hebben steun van meelopers nodig om te pesten. Meelopers pesten vaak niet uit zichzelf, maar doen mee met de pestkoppen. Vaak doen ze dit omdat ze bang zijn voor de pestkop of omdat ze denken dat zijn gedrag stoer is. Door met de pesters mee te lopen, hopen zij ook een beetje stoer te zijn. Meelopers moedigen de pestkop vooral aan. Wanneer de pester weggehaald wordt uit de groep, stopt het pesten vaak. Soms neemt een van de meelopers de taak van de pester over en gaat het pesten door.

Ook zijn er toeschouwers, dit zijn mensen die niet mee doen aan het pesten, maar er ook niks tegen doen. Zij zijn vaak ook bang om gepest te worden en durven niet tegen de pestkoppen in te gaan. Door de meelopers en toeschouwers lijkt het vaak alsof de hele groep tegen het slachtoffer is, terwijl de meesten het er niet mee eens zijn.

Wat te doen tegen pesten

Veel middelbare scholen hebben programma’s tegen pesten. Bij dit programma worden ouders, leraren, daders en slachtoffers betrokken. Soms is de enige oplossing naar een andere klas of andere school gaan. Het kan ook helpen om de daders over te plaatsen naar een andere klas. Vaak houdt het pesten dan op, omdat de daders de aanstokers waren. De meelopers stoppen dan vaak met pesten. Er zijn ook scholen met een zero-tolerance-beleid. Dit betekent dat iedereen die verdacht wordt van pesten, meteen gestraft wordt. Ook kunnen de ouders gevraagd worden om naar school te komen om het pestgedrag te bespreken.

Bij pesten op de werkvloer kan de situatie zo vervelend worden, dat het slachtoffer ontslag wil nemen. Dan heb je geen recht op uitkering. Als het slachtoffer het probleem uitlegt aan de baas, kan er een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ komen, waardoor een uitkering wel mogelijk is. Het is dus belangrijk om het pesten in elke situatie bespreekbaar te maken. Alleen dan kan er iets aan gedaan worden.

sta op tegen pesten

Zie ook:

 

Hoe vond je deze spreekbeurt over pesten? Zit je  in groep 5, groep 6, groep 7 of groep 8? Laat het ons weten! Vertel ook tegen jouw vrienden en vriendinnen dat pesten niet stoer is, maar een groot probleem. Als je ziet dat anderen gepest worden, probeer ze dan te helpen en zeg dat tegen jouw juf/meester of jouw ouders. Laat het niet zomaar gebeuren! Veel succes met jouw spreekbeurt over pesten, ik hoop dat iedereen uit jouw klas het er mee eens is dat dit niet leuk of stoer is!

 

Een gedachte over “Spreekbeurt pesten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.